România a spus ”DA” responsabilitatii! Cum s-a implicat Guvernul în proiectele sociale?

Victime ale cutremurelor, ale inundațiilor ori pur și simplu cazuri medicale. De-a lungul timpului, zeci de mii de românii au arătat că sunt responsabili și s-au implicat activ în campaniile ce au fost desfășurate de numeroase companii. Acum, însă, problema responsabilității sociale a ”primit credit” și din partea statului, care a inclus-o în programele guvernamentale din ultima perioadă.

Ani la rând, statul a fost criticat de activiști că se implică foarte puțin sau chiar deloc în susținerea proiectelor de responsabilitate socială, însă relativ recent, Guvernul României a aprobat Strategia Națională de promovare a Responsabilității Sociale, un proiect ce se derulează în perioada 2011-2016 și care are ca scop instituţionalizarea acestui domeniu ca prioritar la nivel naţional.

Aprobat în timpul guvernării lui Emil Boc și continuat în mandatele lui Victor Ponta, această strategie are ca scop principal “sporirea gradului de conştientizare cu privire la importanța şi beneficiile aplicării responsabilităţii sociale şi de a creşte implicarea sectorului public, a companiilor româneşti, a companiilor multinaţionale, precum şi a societăţii civile în aplicarea responsabilităţii sociale în România”.

Astfel, în cadrul acestei strategii sunt identificate trei domenii majore de intervenţie. De asemenea, domeniile de acţiune sunt transpuse prin 41 de obiective, măsuri şi activităţi operaţionale, care au fost și vor fi, în continuare, cadrul de referinţă al RSI. Ba mai mult, vor reprezenta un levier pentru activitatea birourilor de asistenţă.

Care sunt obiectivele acestui proiect legislativ

Implementarea Strategiei Națională de promovare a Responsabilității Sociale in România a avut stabilite trei obiective clare și anume:

  • Autoritățile administrației publice trebuie să susțină ferm dezvoltatea condițiilor pentru ca proiectele de responsabilitate socială să poată fi aplicate la nivelul companiilor și altor organizații, prin intermediul unor măsuri active, în scopul creșterii motivației și capacității acestora de a-și exercita responsabilitatea socială, prin măsuri de consiliere, prin deschidere la cooperare și parteneriate, dialog și prin schimb de experiență între autorități, sectorul privat și societatea civilă.
  • Implicarea autorităților publice, în condițiile prezentate în strategie, nu înlocuiește și nu modifică în nici un fel responsabilitatea autorităților publice de a acționa în concordanță cu interesul public, acestea fiind responsabilități ce revin autorităților publice în conformitate cu Constituția României.
  • În ceea ce privește companiile și alte organizații private, acest proiect vizează promovarea aplicării conceptului de responsabilitate socială în activitățile acestora, autoritățile publice având ca rol crearea condițiilor necesare și generarea dialogului social cu privire la acest subiect. De asemenea, prin intermediul acestei strategii, se dorește promovarea unei abordări responsabile a multinaționalelor față de consumatorul român.

Ce rezultate se dorește a avea acest proiect susținut de Guvern?

Ei bine, prin intermediul Strategiei Naționale de promovare a Responsabilității Sociale se dorește avea impact atât în domeniul economic, social, dar și de educație și mediu. Mai exact, urmând acest proiect de dorește consolidarea competitivității companiilor și a altor tipuri de organizații care să mențină o relație responsabilă cu angajații, consumatorii, acționarii și alte părți cointeresate.

În ceea ce privește mediul social, această strategie are ca scop informarea populației cu privire la conceptul de responsabilitate socială și creșterea capacității autorităților administrației publice și a companiilor de a răspunde nevoilor sociale.

De asemenea, proiectul susținut de Guvern are impact și asupra mediului, deoarece prin programele propuse se dorește responsabilizarea organizațiilor cu privire la prezervarea și protecția mediului înconjurător, extinsă la întreaga activitate a organizațiilor (dezvoltarea de produse, producție, distribuție, recomandări pentru utilizarea produselor de către consumatori, activități cu caracter administrativ, cerințe de protecția mediului pentru furnizori/achiziții și distribuitori etc.), astfel încât să se asigure impact negativ minim asupra mediului înconjurător.

În ceea ce privește educația, acest proiect își dorește să crească gradul de cunoaștere și instruire cu privire la conceptul de responsabilitate socială și ca organizațiile să manifeste interes în privința activităților de cercetare și dezvoltare. Companiile de stat, cu precădere, au o responsabilitate sporită în acest sens și trebuie să dezvolte strategii și departamente proprii de cercetare și dezvoltare

Rolul statului în promovarea României responsabile, un alt proiect inedit

Strategia Națională de promovare a Responsabilității Sociale nu este singurul demers în care s-a implicat statul. În urmă cu puțin timp, Junior Chamber International Romania (JCI), în parteneriat cu Ministerul Educației, Tineretului și Sportului și Asociația IPS (Institutul pentru Politici Sociale) a organizat, la Bucuresti, a IV-a editie a conferinței nationale de CSR, “Rolul statului in promovarea responsabilitatii sociale corporative ”, un event organizat în cadrul proiectului “RSC – Acționăm Responsabil ”. Prin intermediul acestui demers, s-a dorit găsirea unor soluții pentru stimularea programelor de responsabilitate socială corporativă în România

Mai exact, principalele teme ce s-au dorit a fi implementate au fost:

  • Introducerea unor stimulente fiscale reale pentru companiile responsabile
  • Integrarea preocupărilor sociale şi de mediu în politicile de achiziţii publice
  • Posibilitatea de a impune companiilor din România să întocmească rapoarte anuale de sustenabilitate pe baza principiilor GRI (Global Reporting Iniţiative)
  • Echivalarea voluntariatului cu experienţă de muncă. Această direcţie de acţiune a fost propusă în strategia naţională de promovare a responsabilităţii sociale.
  • Promovarea ideii de management responsabil al lanţului de aproviziona

Finanțat din bani europeni, prin intermediul Programul Operational sectorial dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU) 2007-2013, denumit “Actionam responsabil! – Reteaua Sociala RSC’, acest proiectul se va derula pe o perioadă de trei ani, la nivel national și va acoperi toate cele opt regiuni de dezvoltare.

Sursa: www.jurnalul.ro, www.stiriong.ro, http://csr.ccir.ro/

Sursa foto: http://2.bp.blogspot.com/

Share this post

No comments

Add yours