Finanțare de 248.204 Euro prin programul Active Citizens Fund România pentru incluziunea tinerilor vulnerabili

Organizația Umanitară CONCORDIA a primit o finanțare de 248.204,61 Euro prin programul Active Citizens Fund pentru implementarea proiectului „Tineri activi și responsabili!“,  care are ca scop incluziunea socială a tinerilor din grupuri vulnerabile social și creșterea capacității și sustenabilității ONG-urilor și sectorului societății civile care dezvoltă proiecte destinate acestor tineri. Valoarea totală a proiectului este de 279.874,61 Euro și este implementat în perioada martie 2021 – august 2023 de către Organizația Umanitară CONCORDIA, în București și Ploiești, alături de doi parteneri, A.R.T Fusion și Norwegian Aid.

În ciuda progresului înregistrat în ultimii 10 ani, sărăcia persistentă şi inegalităţile extinse au afectat semnificativ atingerea justiţiei sociale şi incluziunea grupurilor vulnerabile. Provocările principale ale societăţii româneşti rămân legate de obţinerea echităţii sociale pentru grupurile vulnerabile, în mare parte afectate de sărăcie şi excluziune socială. Tinerii din categorii vulnerabile sunt unul dintre grupurile cele mai afectate de sărăcie şi excluziune socială, cu acces limitat la educaţie, locuri de muncă, locuinţe, viaţă culturală, servicii specializate adecvate etc. care să asigure participarea lor totală la viaţa comunităţii. În acest context, implicarea autorităţilor locale, a comunităţii, dar şi a tinerilor din medii vulnerabile în implementarea unor soluţii locale pentru reducerea inegalităţilor şi prevenirea instituţionalizării, a abandonului şcolar și violenţei în rândul tinerilor este limitată.

Proiectul „Tineri activi și responsabili!“ vine în sprijinul a 120 tineri din grupuri vulnerabile social cu vârste cuprinse între 14 și 35 de ani și își propune creșterea capacității de participare activă a tinerilor la dezvoltarea comunității și la combaterea excluziunii sociale, creșterea accesului la servicii integrate care să contribuie la incluziunea lor socială și dezvoltarea unui model de intervenție integrată pentru tinerii care se află în sistemul de protecție specială sau care au părăsit acest sistem. De asemenea, 20 de specialiști care lucrează cu tineri din grupuri vulnerabile vor participa la cursuri de formare care îi vor ajuta să aibă instrumentele necesare gestionării eficiente și corecte a situațiilor în munca directă cu această categorie de beneficiari, îmbinând teoria cu practica și exerciții de reflectare la nivel personal.

Proiectul are și o componentă de transfer de know how de la parteneri din statul norvegian, prin seminarii pe teme legate de justiție socială și incluziunea grupurilor vulnerabile.

Tinerii vor forma grupuri consultative care vor dezbate aspecte legate de drepturile copiilor și tinerilor, așteptări, oportunități, facilități legislative pe care le percep ca necesare și procese de cetățenie. Aceștia vor participa la consiliere socială și profesională, fiind implicați direct în dezvoltarea unor instrumente pentru lucrul cu tinerii din grupuri vulnerabile, care îmbină elemente din sfera intervențiilor sociale, educaționale și de creștere a capacității tinerilor de a se implica în dezvoltarea comunității. O altă metodă inovativă de intervenție comunitară prin care se vor găsi soluții împreună cu tinerii pentru rezolvarea problemelor din sfera legislației va fi Teatrul Legislativ.

„Încercăm să venim în sprijinul acestor tineri, care de multe ori nu au pregătirea necesară să ia viața în piept și care nu au avut ocazia să își exprime părerile și să își facă vocea auzită. Prin acest proiect vrem să le dăm încrederea și instrumentele necesare ca ei să devină conștienți de propria voce și să devină persoane responsabile, capabile să își autogestioneze organizarea propriei vieți și să contribuie activ la dezvoltarea comunității din care fac parte.“ – Diana CERTAN, Director Executiv Comunicare și Fundraising CONCORDIA România.

Proiect derulat de Organizația Umanitară CONCORDIA în parteneriat cu A.R.T Fusion și Norwegian Aid, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este incluziunea socială a tinerilor din grupuri vulnerabile social și creșterea capacității și sustenabilității ONG-urilor și sectorului societății civile care dezvoltă proiecte destinate acestor tineri.

Share this post

No comments

Add yours