Asociația Help Autism, proiect inedit: Lansează o structură de economie socială

Prima structură de economie socială va fi lansată de către Asociația Help Autism, în cadrul programului „Dezvoltarea economiei pentru o sustenabilitate socială (DESS)” și are ca scop principal oferirea de servicii de produse tipărite, în tiraje mici şi medii într-o gama variată precum şi servicii de creaţie şi design grafic, în localitatea Tunari, Ilfov.

parents-work-together-group-therapy-improve-autism-symptoms

Echipată cu dotări de top, aceastră structură le va oferi clienților produse ce acoperă necesitățile oricărui tip de business, de la cărţi de vizită şi pliante la mesh-uri, bannere, colantări vitrine sau autoturisme, utilajele acoperind aproape toate tipurile de finisări.

Mai mult de atât,un avantaj al tiparului digital constă în posibilitatea de personalizare a lucrărilor, care spre deosebire de tiparul clasic permite imprimare direct din baze de date, inclusiv în cazul aplicaţiilor de tip direct mail, bussines to business. Varietatea şi performanţă utilajelor se vor reflectă atât în productivitate sporită, rezultând în termene de livrare convenabile clienţilor cât şi în calitatea superioară a produselor oferite.

Proiectul a fost conceput având în vedere necesităţile asociaţiei pentru dezvoltarea de materiale educaţionale specifice terapiei pentru copiii cu autism însă îşi propune să colaboreze şi pentru realizarea de materiale de promovare pentru evenimentele adresate grupurilor vulnerabile sau care promovează economia socială.

În cadrul tipografiei vor fi angajate 8 persoane dintre care cel puţin 6 aparţinând unui grup vulnerabil iar parte din profitul realizat va fi reinvestit în activităţile asociaţiei de creştere a gradului de conştientizare a autismului în rândul populaţiei, susţinere a programelor de diagnostic şi terapie pentru copiii cu tulburări din spectrul autist.

Proiectul „Dezvoltarea economiei pentru o sustenabilitate socială (DESS)” se desfăşoară în perioada ianuarie 2014-decembrie 2015 printr-un parteneriat format din 5 organizaţii non-guvernamentale şi are că scop formarea persoanelor care aparţin grupurilor vulnerabile prin oferirea unor modele de succes în domeniul economiei sociale, sprijinirea înfiinţării de noi structuri generatoare de locuri de muncă, precum şi consilierea participanţilor la proiect în vederea dezvoltării carierei profesionale şi a informării acestora cu privire la economia socială şi beneficiile acesteia. Partenerii vor înfiinţa în total 7 structuri de economie socială în cadrul a patru regiuni (Bucureşti- Ilfov, Vest, Sud-Est şi Sud –Muntenia) care vor oferi 53 noi locuri de muncă.

Sursa: Agerpres

Share this post

No comments

Add yours