Zeci de copii din medii defavorizate au beneficiat de servicii specializate la Fundația Inocenți

În perioada 1 ianuarie 2019 – 31 decembrie 2019, Fundația Inocenți, Filiala București a desfășurat proiectul “Educație și sănătate pentru copii provenind din familii dezavantajate” cu sprijinul United Way România. Proiectul s-a derulat în cadrul a trei programe de suport educațional și integrare socială Inocenți din Școala nr. 31 București, Școala Ferdinand I București și Școala nr. 2 Cățelu, com. Glina.

Pe parcursul celor douăsprezece luni de proiect, nu mai puțin de 98 de copii care provin din medii defavorizate au beneficiat de serviciile furnizate de specialiștii Inocenți (pedagogi sociali, psihologi, asistenți sociali). Este vorba despre sprijin în efectuarea temelor, consiliere psihologică, servicii de asistență social, precum și activități desfășurate în baza curriculumului “Creștem împreună”, menit să îi ajute să își dezvolte abilitățile de viață independentă. Dintre cei 98 de copii, datorită sprijinului constant, 59 și-au îmbunătățit rezultatele școlare, precum și comportamentul.

În același timp, 151 beneficiari unici (copii, tineri și părinți) au participat la sesiuni informative de prevenire, descoperire timpurie a unor probleme de sănătate și/sau intervenții stomatologice și oftalmologice.

Un alt obiectiv al proiectului a vizat dobândirea abilităților de viață independentă ca urmare a participării la tabere, excursii, workshop-uri, vizite tematice, 72 de beneficiari luând parte la astfel de activități precum: competiții sportive, excursie la munte, excursie la mare, schimb de experiență cultural – educațional în Viscri, vizite la muzee.

De asemenea, 21 de persoane au primit consiliere în carieră în vederea conștientizării dezvoltării abilităților personale și stabilirea unor obiective profesionale. Dintre acestea, trei persoane au urmat cursuri de calificare profesională, iar alte 11 persoane au obținut un loc ce muncă în domeniul dorit.

În ceea ce privește părinții incluși în acest proiect, de la începutul anului și până în prezent 68 au luat parte la sesiuni din cadrul “Academiei Părinților”, activitate al cărei scop îl constituie îmbunătățirea abilităților parentale, a comunicării și a relației părinte – copil, precum și creșterea gradului de implicare a părinților în educația propriilor copii.

O altă activitate a vizat dezvoltarea abilităților didactice pentru un număr de 22 de cadre didactice din școlile partenere și specialiști Inocenți care au participat la diverse sesiuni în cadrul “Academiei Profesorilor”.

În vederea integrării sociale a copiilor beneficiari, în 2019 au fost organizate și evenimente în școlile partenere sau în comunitate, acțiuni la care au luat parte 289 copii și 64 părinți, scopul constând în creșterea simțului civic și stabilirea unui raport sănătos între membrii comunității.

O altă activitate extrem de importantă în cadrul acestui proiect a constat în instruirea copiilor și părinților pe tema siguranței și abuzurilor în spațiul virtual (internet). 223 de copii au participat la astfel de sesiuni susținute de specialiștii Inocenți, în timp ce 75 de părinți și-au însușit principii de siguranță în spațiul virtual (internet) și siguranța copiilor atunci când navighează în spațiul virtual.

Share this post

No comments

Add yours