UNICEF România lansează o scrisoare deschisă către primari

Dragi primari și viitori primari,

În numele UNICEF România, vă adresez un salut cordial. Vă adresez astăzi un mesaj de angajament comun față de bunăstarea și viitorul copiilor din România. În ultimele trei decenii, UNICEF a pledat neobosit pentru drepturile copiilor din România, lucrând cu Guvernul, Parlamentul, autoritățile locale, societatea civilă, sectorul privat. Credem cu tărie că leadershipul local joacă un rol esențial în transformarea vieții copiilor.

În România trăiesc aproape patru milioane de copii, unul din cinci români fiind copil. Țara a luat recent măsuri semnificative pentru a rupe cercul sărăciei în care trăiesc copiii și pentru a contribui la bunăstarea lor. Printre acestea se numără adoptarea Strategiei naționale pentru Incluziunea Socială și Reducerea Sărăciei, a Strategiei pentru protecția și promovarea drepturilor copilului și a Planul Național de Acțiune pentru Implementarea Garanției pentru copii. Toate aceste eforturi sunt esențiale pentru a crea un viitor mai echitabil și mai prosper pentru toți copiii din România. Cu toate acestea, 39% dintre ei sunt expuși riscului de sărăcie și excluziune socială, iar aproximativ 400.000 de copii nu merg la școală, în timp ce peste 40% dintre elevii de 15 ani nu au competențe de bază în matematică, citire și științe. Copiii continuă să moară din cauze care pot fi prevenite. În plus, unu din zece copii din România este născut de o mamă adolescentă.

Copiii, indiferent de originea, abilitățile sau etnia lor, au nevoie de dragoste, protecție și sprijin în comunitățile lor pentru a-și atinge potențialul maxim. În calitate de primari, aveți puterea de a crea un mediu în care fiecare copil se simte apreciat și prețuit, sprijinit și protejat. Să lucrăm împreună în viitor pentru a ne asigura că niciun copil nu este neglijat!

I-am întrebat pe copii ce ar dori ca primarul să prioritizeze în ceea ce privește bunăstarea lor și folosim această ocazie pentru a vă aduce în atenție câteva dintre solicitările lor:

  1. Stabilirea permanentă a unui parteneriat cu și pentru copii prin înființarea unui consiliu local al copiilor la nivelul municipalității sau comunității și organizarea de consultări periodice cu și pentru copii. Implicați-i în discuții și în elaborarea politicilor și comunicați deciziile locale într-un mod adecvat pentru ei.
  2. Elaborați un plan de acțiune dedicat cu servicii și resurse pentru copii și adolescenți și prioritizați investițiile pentru aceștia.
  3. Continuați implementarea integrală a Planului de acțiune privind Garanția pentru Copii la nivel local.
  4. Asigurați un set de servicii integrate cheie pentru copii la nivel local, cum ar fi pachetul minim de servicii, serviciile comunitare integrate și serviciile de sănătate mintală și de sprijin psihosocial.
  5. Dezvoltați mai multe servicii de educație și îngrijire timpurie incluzive, cum ar fi creșe și grădinițe pentru toți copiii.
  6. Asigurați accesul tuturor copiilor, inclusiv al copiilor săraci, al copiilor romi, al copiilor cu dizabilități, al copiilor migranți și al celor refugiați, la școli de calitate, incluzive și prietenoase, investind în formarea profesorilor, în materiale educaționale și în spații educaționale mai sigure.
  7. Creați spații dedicate adolescenților și asigurați accesului acestora la informații și servicii gratuite privind sănătatea și bunăstarea lor.
  8. Oferiți copiilor oportunitățile de a acționa în sprijinul mediului înconjurător și de a reduce efectele schimbărilor climatice.
  9. Preveniți toate formele de abuz și violență împotriva tuturor copiilor, în special a fetelor, acordând o atenție specială prevenirii sarcinilor în rândul adolescentelor.
  10. Stimulați profesioniștii din domeniul social, al sănătății și al educației să lucreze în comunitățile vulnerabile pentru a oferi servicii de calitate pentru toți copiii.

Dragi primari și viitori primari, puteți promova soluții inovatoare care să protejeze viitorul copiilor noștri. Apreciem profund angajamentul dumneavoastră continuu de a consolida bunăstarea copiilor și dezvoltarea comunității și așteptăm cu nerăbdare să continuăm sau să începem să lucrăm împreună pentru a crea un loc în care fiecare copil se dezvoltă, visează și contribuie la binele nostru colectiv.

Cu prețuire,

Anna Riatti
Reprezentantă UNICEF în România

Tags unicef

Share this post

No comments

Add yours