There isn’t a PLANet B, o campanie prin care proiecte de mediu pot fi finanțate cu 154.000 de euro

Asociația Serviciu APEL lansează un program de finanțare pentru finanțarea unor proiecte de conștientizare a opiniei publice cuprivire la impactul schimbărilor climatice, precum și de promovare a educației pentru dezvoltare durabilă în UE.

Astfel, în cadrul proiectului „There isn’t a PLANet B” vor fi acordate granturi în valoare totală de 717.600 RON (154.000 euro) pentru organizațiile societății civile (ONG) mici și mijlocii din România care au activitate în domeniul protecției mediului și îndeplinesc criteriile de eligibilitate.

ONG mici și mijlocii sunt invitate să depună note conceptuale (idei de proiecte) direct pe platforma https://ro.noplanetb.net/ până cel târziu vineri, 25 mai 2018, ora 24.00.

Proiectul cu finanțare europeană „There isn t a PLANet B! Strategii câștigătoare și acțiuni mici pentru impact mare asupra schimbărilor climatice” vizează implicarea ONG la nivel local, regional și național în creșterea nivelului de conștientizare a opiniei publice privind impactul schimbărilor climatice și reducerea consecințelor pe termen lung.

Programul de finanțare vizează trei mari tematici, corespondențe cu trei Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD):

  • Orașe și așezări umane sustenabile (ODD 11), cu focus la nivelul autorităților locale
    Modele de producție și consum sustenabile (ODD 12), orientată către cetățeni și consumatorii individuali
    Acțiune urgență pentru combaterea schimbărilor climatice și a impactului acestora (ODD 13), vizând politici locale, naționale sau europene.
    Proiectele pot include activități diverse, precum evenimente și conferințe publice, campanii de conștientizare, sesiuni de informare, maratoane, concerte, workshop-uri, sesiuni de training, creare website-uri sau aplicații etc., sub condiția că activitățile să urmărească scopul și obiectivele apelului de propuneri.

Proiectele vor fi evaluate după criterii clare stabilite împreună cu finanțatorul proiectului „No PLANet B!”. Proiectele desemnate câștigătoare vor fi implementate cu asistență din partea Asociației APEL, atât financiar, cât și pe parte de management.

Share this post

No comments

Add yours