Școala Generații – Prevenirea abandonului școlar prin implicarea comunității, o campanie inedită privin dezvoltarea sistemului educațional

Fundația Principesa Margareta a României va derula, în perioada 30 aprilie 2018 – 29 aprilie 2021, adică timp de 36 de luni, proiectul ”Școala Generații – Prevenirea abandonului școlar prin implicarea comunității”, ce este co-finanțat prin Fondul Social European – Programul Operațional Capital Uman (POCU) în baza contractului de finanțare încheiat cu Autoritatea de Management pentru POCU.


Acest proiect inedit își propune să dezvolte sistemul educațional prin măsuri destinate atât preșcolarilor, cât și elevilor, părinților acestora cât și personalului didactic, vizând zona de circumscripție a Școlii Gimnaziale nr.153 si Grădiniței Colț de Rai, din București, Sector 6.

Proiectul își propune prevenirea și diminuarea părăsirii timpurii a școlii, precum și încurajarea înscrierii în sistemul de învățământ preuniversitar obligatoriu pentru un număr 369 de copii situați în zona de circumscripție Școlii Gimnaziale nr.153 și a Grădiniței Colț de Rai, din București, prin măsuri educaționale integrate, stimularea accesului egal și participării active a copiilor la învățământul preșcolar, primar și gimnazial de calitate, în special a grupurilor cu risc de părăsire timpurie a școlii.

Adresarea nevoilor specifice ale copiilor și părinților pentru înlăturarea barierelor din calea participării copiilor la școala vizează sprijinirea materială a preșcolarilor și elevilor, dar și implicarea activă a părinților în educația copiilor cu vârste preșcolare și școlare prin activități de consiliere și educație parentală.

De asemenea, se va asigura ameliorarea și diversificarea serviciilor educaționale prin transformarea mediului școlar într-unul prietenos și interactiv, desfășurarea de activități extra-curriculare și de educație pentru sănătate, igienă și nutriție. Sustenabilitatea instituțională și a măsurilor proiectului va fi asigurata prin dezvoltarea de parteneriate cu actori locali si regionali relevanți și diseminarea, transferul și valorificarea bunelor practici acumulate in cadrul proiectului.

Proiectul se adresează următoarelor categorii de grup țintă:

• 105 de copii de vârstă preșcolară care fac parte din grupuri cu risc de părăsire timpurie a școlii;

• 264 de elevi care fac parte din grupuri cu risc de părăsire timpurie a școlii;

Valoarea totală a proiectului: 3.403.551,84 lei din care 2.722.841,47 (80%) este finanțat din POCU, 680.710,37 lei (20%) este finanțat din bugetul național.

Share this post

No comments

Add yours