800 de elevi din Tulcea recuperează decalajele de învățare prin sesiuni non-formale

Asociația Sprijin pentru Comunitate și Asistență Umanitară organizează în perioada octombrie 2022 – ianuarie 2023 sesiuni de educație non-formală despre drepturile omului, educație pentru demnitate și educație pentru igienă primară și prim ajutor în 8 comunități din județul Tulcea cu pentru 800 de elevi, în cadrul proiectului „Scolile Satelor Noastre – Recuperarea decalajelor de învățare în mediul rural”.

Această etapă a proiectului a adus în centrul atenție 3 teme esențiale pentru elevii de gimnaziu și liceu – educație despre drepturile omului, educație pentru demnitate și educație pentru igienă primară și prim-ajutor. În cadrul sesiunilor despre drepturilor fundamentale ale omului, au fost abordate noțiuni și discutate exemple despre prevenția și combaterea violenței domestice și a altor tipuri de abuz, drepturile și obligațiilor elevilor, suportul și limitele acestuia când este oferit de cadre didactice, autorități locale și autorități centrale. Partea de educație pentru demnitate este legată de drepturile omului, dar în plus aceasta pune accent pe identificarea propriilor trăiri și emoții, definirea demnității la fete și la băieți, definirea valorilor personale și importanța lor, exemple de încălcare a demnității și încurajarea dezvoltării personale pe viitor, precum și importanța continuării studiilor. Totodată, importanța igienei și a cunoașterii primului ajutor vine în contextul pandemiei Covid-19, se abordează teme de igienă primară și corporală, distanțare socială în situații de pandemie și importanța controalelor medicale.

840 de elevi din localitățile Topolog, Isaccea, Măcin, Mihai Bravu, Mihail Kogălniceanu, Nalbant, Niculițel și Hamcearca – 520 elevi de gimnaziu, cu vârste sub 14 ani și 320 de elevi de liceu cu vârste între 14-17 ani au învăța cu ajutorul experților, specific pentru fiecare grupă de vârstă, despre temele menționate anterior. O atenție deosebită a fost acordată elevilor de liceu, unde discuțiile au fost adaptate vârstei, aceștia fiind încurajați să își continue studiile. Livrarea sesiunilor se bazeaza pe o proiecție virtuală și discuții ulterioare bazate pe temele abordate. Vor fi transmise de asemenea și resurse educaționale online, calendare de admitere și alte resurse de interes pentru elevi.

Lucrăm împreună pentru o Europa verde, competitivă și incluzivă.

Proiect derulat de Asociația Sprijin pentru Comunitate și Asistență Umanitară, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este de a crește nivelul de informare și educare al elevilor din mediul rural cu privire la cetățenia activă și drepturile omului, demnitate și protecția mediului.

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și creșterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificand rolul sau în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidand în același timp relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, va rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informații despre Granturile SEE și Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro

Tags elevi

Share this post

No comments

Add yours