60 de ONG-uri vor beneficia de sprijin pentru dezvoltarea serviciilor sociale dedicate persoanelor vârstnice

Confederația Caritas România în parteneriat cu Asociația Four Change, Fundația de Sprijin Comunitar și Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj au lansat proiectul „Federația SenioriNET – ONG-uri mai puternice în sprjinul vârstnicilor din România!” în cadrul unei conferințe online.

Evenimentul a reunit reprezentanți ai Ministerului Muncii și Protecției Sociale, ai DGASPC, Fundații si Asociații interesate de domeniul asistenței sociale și implicit preocupate de provocările izvorâte din adresarea nevoilor seniorilor.

În cadrul conferinței, a fost prezentat proiectul derulat cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. „Federația SenioriNET – ONG-uri mai puternice în sprjinul vârstnicilor din România!” urmărește creșterea capacității de reprezentare a 60 ONG-uri furnizoare de servicii socio-medicale adresate persoanelor vârstnice, prin formalizarea rețelei SenioriNET, în vederea producerii unor schimbări sistemice la nivelul politicilor sociale pentru vârstnici, în special privind practicile de finanțare a serviciilor din fonduri publice.

Printre invitații care au adresat un mesaj participanților s-a aflat și domnul Makkai Péter János, Secretar de Stat, Ministerul Muncii și Protecției Sociale.

„România nu dispune în prezent de o rețea națională de servicii integrate de îngrijiri de lungă durată. Serviciile sociale pe de o parte și de sănătate pe de altă parte, care se furnizează în prezent, atât în instituții cât și la domiciliul pacienților, sunt fragmentate, sectoriale, adesea ca servicii acute post-spitalicești, insuficiente ca acoperire și continuitateCrearea unei astfel de rețele ar atrage forța de muncă – un număr de min. 9000 locuri de muncă ar putea fi create în îngrijirile de lungă durată (în special îngrijitori la domiciliu, dar și asistenți medicali, asistenți sociali, kinetoterapeuți etc.) pentru a acoperi nevoia prezentă pentru aceste servicii de lungă durată, multe din aceste persoane putând fi recrutate dintre lucrătorii zilieri în diaspora cărora li s-ar oferi în țară condiții decente de muncă. De asemenea, o astfel de rețea de servicii ar fi mai mult decât necesară pentru degrevarea spitalelor de spitalizări evitabile, pentru a oferi vârstnicilor accesul la servicii de monitorizare la domiciliu a bolilor cronice, în special în condițiile pandemiei COVID 19 și nu în ultimul rând pentru a oferi vârstnicilor un trai decent, în bunăstare.

Conform datelor culese în cadrul campaniei naționale de verificare a stabilirii și acordării ajutorului social, întreprinsă de ANPIS și ANOFM în anul 2021, persoanele 65+, sunt principala categorie de persoane supuse riscului de sărăcie și excluziune socială (31,16%).

Proiectul Federația SenioriNET – ONG-uri mai puternice în sprjinul vârstnicilor din România! cu o durată de 32 de luni are un buget total de 263,383.97 Euro, iar oportunitatea de a readuce împreună organizațiile furnizoare de servicii sociale și socio-medicale pentru vârstnici este realizabilă datorită finanțării nerambursabile în valoare de 247,229.17 Euro, obținută prin Active Citizens Fund România (ACF), program de finanțare dedicat organizațiilor neguvernamentale.

Rețeaua SenioriNET, înființată în 2013, reunește în prezent, 41 de ONG-uri furnizoare de Servicii sociale dedicate persoanelor vârstnice și are deja un trecut, cu rezultate durabile, însă, de-a lungul timpului, a întâmpinat și foarte multe provocări. Mariana Oancea, Responsabil rețea SenioriNet a menționat că una din cele mai mari dificultăți întâmpinate în ultimii ani de organizațiile membre a fost insuficenta și discontinua finanțare a servicilior adresate persoanelor vârstnice. Doina Crângașu, Manager de proiect, a declarat: Avem șansa unui nou început pentru SenioriNet și suntem pregătiți să planificăm viitorul rețelei.

Deoarece, prin acest proiect, inițiatorii își propun să crească capacitatea organizațiilor membre SenioriNET de a derula acțiuni de advocacy în vederea contractării serviciilor sociale și medicale dedicate vârstnicilor, au fost prezentate și posibile soluții: Modelul de contractare a serviciilor adresate persoanelor vârstnice (Aurelia Pasăre, Președinte Asociația Four Change). 

Programul Active Citizens Fund România este finanțat prin Granturile SEE 2014-2021. Obiectivul general al Granturilor este de a reduce disparitățile economice și sociale și a consolida relațiile bilaterale dintre cele 15 state beneficiare și statele donatoare (Islanda, Liechtenstein, Norvegia). Programul este administrat de către consorțiul compus din Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile, Fundația pentru Parteneriat, Centrul de Resurse pentru Comunitățile de Romi, Fundația PACT și Frivillighet Norge, care acționează în calitate de Operator de Fond desemnat de către FMO – Oficiul Mecanismului Financiar al Granturilor SEE și Norvegiene. Active Citizens Fund România vizează consolidarea societății civile și a cetățeniei active și cresterea capacității grupurilor vulnerabile. Cu o alocare totală de 46.000.000 euro, programul urmărește dezvoltarea pe termen lung a sustenabilității și capacității sectorului societății civile, intensificând rolul său în promovarea participării democratice, a cetățeniei active și a drepturilor omului și consolidând, în același timp, relațiile bilaterale cu statele donatoare Islanda, Liechtenstein și Norvegia. Pentru mai multe informații despre Active Citizens Fund în România, vă rugăm accesați www.activecitizensfund.ro. Pentru mai multe informatii despre Granturile SEE si Norvegiene, accesați www.eeagrants.ro.

Share this post

No comments

Add yours