Un program de recuperare a copiilor autiști, lansat de Asociația Help Autism

Copiii cu autism merită să aibă o viață mai bună, iar de acest lucru se va ocupa Asociația Help Autism, care în parteneriat cu Institutul de Analiză Aplicată a Comportamentului din Norvegia, Spitalul de Psihiatrie TITAN „Dr. Constantin Gorgos” şi Liga Română pentru Sănătate Mintală lansează proiectul „Îmbunătăţirea serviciilor de diagnostic, evaluare şi recuperare pentru copiii cu TSA”.

Autism

Finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în România, acest proiect are o durată de 12 luni, iar obiectivul principal al proiectului constă în creşterea accesibilităţii la serviciile de recuperare în vederea integrării în societate a copiilor cu tulburare de spectru autist (TSA), prin dezvoltarea de servicii conexe actului medical, introducerea în evaluare şi programe terapeutice de recuperare a 100 de copii, atât din Bucureşti cât şi din ţară, şi reducerea riscurilor de excluziune socială a familiilor lor, prin dezvoltarea de programe de consiliere psihologică şi sprijin.

”Proiectul îşi propune şi creşterea capacităţii de oferire a serviciilor de recuperare în vederea integrării în societate, prin oferirea de servicii conexe actului medical, prin recrutarea a 15 specialişti din Bucureşti şi Ilfov şi perfecţionarea lor profesională în abordarea şi îngrijirea copiilor cu TSA. Se urmăreşte şi creşterea accesibilităţii la serviciile de recuperare în vederea integrării în societate, pentru 100 de copii diagnosticaţi cu tulburare de spectru autist, din Bucureşti şi din ţară”, au declarat iniţiatorii proiectului.

Mai mult de atât, prin intermediul acestui demers, Asociația Help Autism își propune să ofere servicii integrate de consiliere psihologică, îndrumare şi pregătire în abordarea propriului copil, pentru 100 de familii ale copiilor cu TSA din proiect în vederea reducerii excluziunii sociale, creşterea capacităţii organizaţiei şi a vizibilităţii la nivel naţional prin organizarea unei campanii de strângere de fonduri şi creşterea calităţii serviciilor organizaţiei prin schimbul de bune practici cu partenerii din ţările donatoare că şi furnizori de servicii de recuperare, prin transfer de experienţă şi know how.

Share this post

No comments

Add yours