Solicitare fermă: ONG-urile vor proceduri transparente pentru finanțările proiectelor sociale

Nemulțumiți de criteriile în funcție de care se acordă finanțările pentru proiectele sociale, peste 150 de organizații neguvernamentale, care sunt active la nivel național solicită Ministerului Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice transparență privind subvenţionarea serviciilor sociale în anul 2015.

sky and hands

Birocrația inutilă, viciile de procedură ale mecanismului de utilizare și raportare a subvenției aprobate, dar mai ales lipsa de transparenţă privind modul de acordare a subvenţionării sunt doar câteva dintre motivele ce au determinat ONG-urile să ia atitudine.

În urma acestei acțiuni, ei solicită menținerea aceluiaşi cuantum al nivelului mediu al subvenţiei lunare, în contextul în care cheltuielile au crescut constant în ultimii cinci ani, diminuarea numărului de beneficiari pentru care se acordă subvenţia, sau a cuantumului alocat per beneficiar, fără precizarea criteriilor care au stat la baza acestor decizii.

De asemenea, ei denunță lipsa consultării cu asociaţiile şi fundaţiile în vederea stabilirii liniilor prioritare de subvenţionare a serviciilor sociale la nivel national, dar și faptul că criteriile pentru calculul cuantumului efectiv al subvenției nu sunt publice.

Mai exact, organizaţiile neguvernamentale solicită Ministerului Muncii tratarea cu responsabilitate a problemelor semnalate şi îşi exprimă de asemenea deschiderea şi disponibilitatea unui dialog privind perspectiva finanţării serviciilor sociale.

Poziţia comunicată în Scrisoarea Deschisă este asumată de peste 150 de ONG-uri active în domeniul social şi membre ale reţelelor, printre care se numără: Confederaţia Caritas România, Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC), Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale (FONSS), Dizabnet, SenioriNET, Fundaţia pentru Dezvoltarea Societăţii Civile (FDSC).

Sursa: nonguvernamental.org

Share this post

No comments

Add yours