Investiție în mediul rural, un program inedit ce urmărește prevenirea și reducerea abandonului școlar

Abandonul școlar și părăsirea timpurie a școlii sunt fenomene care se întâlnesc frecvent în mediul rural, iar lipsa de oportunități îi condamnă pe copii la sărăcie și perpetuarea unor modele nocive la care sunt expuși în jurul lor. Centrele sociale de tip școală după școală sunt esențiale pentru copiii proveniți din mediul rural, oferindu-le oportunitatea de a primi sprijin educațional și a se dezvolta mai presus de mediul sărac din care provin. Tocmai de aceea, programul strategic Investiție în Mediul Rural urmărește prevenirea și reducerea abandonului școlar în comunități mici și are ca principală metodă de intervenție dezvoltarea centrelor de tip școală după școală la care să aibă acces copiii din comunitate.

Astfel, prin intermediul programului național Investiție în Mediul Rural, finanțat de Fundația Vodafone România și derulat de Fundația Regală Margareta a României, opt centre sociale de acest tip sunt susținute să ofere un sprijin care contează copiilor din comunitatea lor. Un set de formări, realizate de specialiști aduc centrelor din mediul rural instrumentele necesare pentru a fi sustenabile și eficiente în lupta cu abandonul școlar. Pe parcursul a 6 sesiuni de formare, centrele sociale de tip școală după școală, care acționează zi de zi în micile comunități, și-au adăugat noi competențe organizatorice, profesionale și pedagogice.

18 specialiști implicați în procesul educațional au asimilat o metodologie teoretică și practică de dezvoltare socio-emoțională a copiilor, adaptată pentru a lucra cu copii proveniți din medii defavorizate. Scopul acestei metodologii este de a dezvolta celor 320 de copii care le frecventează inteligența emoțională și abilitățile sociale, de a le crește motivația și stima de sine, și de a-i ajuta să depășească barierele mediului din care provin.

Cursul intensiv de educație nonformală, acreditat de Casa Corpului Didactic, a urmărit îmbunătățiriea practicilor didactice utilizate în cadrul centrelor şi asimilarea unor instrumente pe care acestea le pot folosi în activitatea pe care o desfăşoară. Între acestea, includerea tehnicilor şi tehnologiilor informaţionale computerizate în procesul didactic este recomandată pentru a crește atenția, implicarea și motivația elevilor pentru învățare.

Centrele sociale din localitățile Firiza, Cumpăna, Reteag, Mărculești, Zurbaua Cenade,Turnu Măgurele și Târgu Neamț au parcurs sesiuni de formare în domeniul managementului organizației, al gestionării voluntarilor, al atragerii de resurse și mobilizării de fonduri. Funcționarea acestora într-un mod performant și durabil reprezintă unul dintre obiectivele principale al programului național Investiție în Mediul Rural 2017-2019.

Share this post

No comments

Add yours